EFAy Secretary General joins Jong N-VA action: Christmas comes early for Brussels

Jong N-VA voert actie: : Sinterklaas komt vroeg voor Brussel

Leden van Jong N-VA voerden vanmiddag een ludieke actie uit aan het kabinet van Brussels minister-president Picqué. Sinterklaas komt dankzij het Vlinderakkoord extra vroeg dit jaar voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Sint bracht een grote zak geld mee voor Charles Picqué, vrij te besteden en zonder verantwoording te moeten afleggen.
Jong N-VA geeft het akkoord over de staatshervorming een grote onvoldoende. Vooral het luik over de herfinanciering van Brussel vindt Jong N-VA ongehoord. Zonder fundamentele hervormingen door te voeren krijgt Brussel er tegen 2015 zomaar 600 miljoen bij. Van een groot Sinterklaascadeau gesproken.

Source:  http://www.jongnva.be/index.php?page=viewarticle&page_id=36&id=1580&page_nr=1