Xè Congrès del Bloc Jove – 10th Congress of the Bloc Jove

(English version below)

El cap de setmana passat, el membre gal·lès de la executiva de l’EFAy, Emyr Gruffydd, va poder assistir el Desè Congrés del Bloc Jove, el partit més nouvingut d l’EFAy i referent del valencianisme polític. Més de 100 militants eren presents per al Congrés que també comptava amb la presència de representants de Gazte Abertzaleak (Euskal Herria) i Chobentú (Aragó).

El congrés va ser marcat amb l’elecció d’una nova exectutiva. En Fran Ferri, fins ara president de la formació, va cedir el pas a una cara nova, en Quique Castelló. El congrés també va votar a canviar el nom de la formació de BLOC JOVE a JOVES DEL PAÍS VALENCIÀ – COMPROMÍS, per tal de reflectir la seva voluntat de treballar conjuntament amb els altres partits de la coalició Compromís, una plataforma de partits progressistes, nacionalistes i ecologistes que ofereix una alternativa al govern dretà i corrupte actualment al poder al País Valencià. De més, es van renovar els estatuts, i es va debatre les millors maneres de combatre les retallades en drets socials del govern actual, el qual ha degut a terme un programa d’extermini sistemàtic de la llengua catalana als mitjans de comunicació i al sistema educatiu.

Després d’alguns discursos breus per la part de les delegacions internacionals, el nou president i en Jordi Sebastià (Diputat Europeu) es va acabar el congrés amb la Muixeranga, l’himne del País Valencià. A la nit els assistents van acudir a un concert de grups com la Gossa Sorda i altres grups que canten en llengua catalana. Des de l’EFAy els desitgem el millor per a Joves del País Valencià en aquesta nova etapa a la seva història. Estem molt contents i contentes de poder comptar amb la participació d’una organització tant activa.

10th Congress of Bloc Jove

Last weekend our Welsh bureau member, Emyr Gruffydd, had the pleasure of attending the Tenth Congress of the Bloc Jove, the newest EFAy member from the Valencian Country. Well over a hundred activists were present. Along with Emyr representing the bureau, there were delegates also present from Gazte Abertzaleak (Basque Country) and the Chobentú (Aragon).

The Congress was marked by the election of a new executive committee, with Fran Ferri departing as the organisation’s president and giving way to Quique Castelló. The organisation also voted to change its name from BLOC JOVE to JOVES DEL PAÍS VALENCIÀ – COMPROMÍS, reflecting their will to work in closer harmony with the other parties in the Compromís Coalition, a platform of progressive, nationalist and green parties standing to provide an alternative to the corrupt right-wing government currently ruling the country. The statutes of the organisation were renewed, and a good amount of debate was held on how best to fight the social cuts of the present government, which is also systematically eradicating the Catalan language in the country’s media and education system.

After some short speeches by the new committee, the international delegations and by Jordi Sebastià MEP, the Congress ended with the signing of the Muixeranga, the anthem of the Valencian Country. The members subsequently left for a rock music festival where well-known groups performing in the Catalan language, such as la Gossa Sorda. EFAy wishes Joves del País Valencià well on this new chapter on their history and are honoured to be able to depend on the commitment and hard work of such a proactive organisation.