Jong N-VA protesteerde aan Spaanse ambassade

Oorspronkelijk gepubliceerd op 6 mei 2011

Jong N-VA protesteerde vandaag aan de Spaanse ambassade tegen de uitsluiting van de Baskische partij Bildu aan de gemeenteraadsverkiezingen. De jongerenafdeling van de N-VA vindt de veroordeling onterecht en ondemocratisch. De jongeren kregen daarbij de steun van N-VA-volksvertegenwoordigers uit het Europees Parlement, Kamer en Senaat en van haar Europese koepel EFAy.

Het Spaanse Hooggerechtshof verbood zondag de partij Bildu deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 22 mei. Een geplande betoging in Bilbao tegen deze uitspraak werd bovendien ook verboden door de Spaanse autoriteiten. Volgens Jong N-VA-voorzitter Kim Van Cauteren toont de Spaanse staat alweer haar ondemocratische karakter door partijen die alle geweld afzweren toch buiten de wet te stellen. “Dit is een lidstaat van de EU onwaardig,” aldus Van Cauteren. “Dit gaat rechtstreeks in tegen het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.”

Jong N-VA kreeg bij de actie steun van Europarlementslid Frieda Brepoels, Kamerleden Minneke De Ridder, Peter Luyckx en Bert Wollants, en Senatoren Piet De Bruyn en Frank Boogaerts. De Spaanse ambassadeur, mevrouw Silvia Iranzo Gutierrez, ontving een kleine delegatie om naar onze bezwaren te luisteren. Volgens de ambassadeur betreft de uitsluiting van Bildu louter een interne Spaanse aangelegenheid. Toch beloofde zij onze bekommernissen mee te delen aan de Spaanse overheid.

Jong N-VA hoopt alvast dat het Grondwettelijk Hof, waarbij beroep werd aangetekend tegen het oordeel van het Hooggerechtshof, Bildu toch zal toelaten deel te nemen aan de verkiezingen.

(http://www.jongnva.be/index.php?page=viewarticle&page_id=36&id=1452&page_nr=1)

About the event

The youth of NVA protest at the Spanish embassy
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram